Elektrotechnische inspecties 

Elmon heeft de middelen, gekwalificeerde laagspanningsdeskundigen en apparatuur om inspecties op uw installaties en apparatuur uit te voeren.

NEN 3140

Het is voor een werkgever wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. De in de Arbo-wet geformuleerde algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid zijn uitgewerkt in de norm NEN 3140. De NEN 3140 schrijft voor dat de elektrische installaties van gebouwen en apparaten periodiek moeten worden geïnspecteerd. Elmon kan deze keuring voor u verzorgen en eventuele gebreken voor uw offreren / oplossen.

NEN 3140 is de aanvullende Nederlandse norm op de NEN-EN-50110 (Europese norm). In de volksmond heet het geheel nog steeds NEN 3140.

NEN-EN-IEC 60204-1 keuringen
Op installaties, aangeduid als machine, moet CE-markering worden aangebracht. Elektrische installaties van machines moeten in ieder geval voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60204-1, veiligheid van machines / elektrische uitrusting van machines. Elmon kan deze NEN-EN-IEC 60204-1 keuringen op industriële machines voor u uitvoeren.

Heeft u vragen of wenst u een offerte

Wij staan voor u klaar

+31-184-608888
info@elmon.nl