Geurbehandelings-installatie Lelystad

Ontwerpen en leveren van de totale elektrotechnische en besturingstechnische installatie voor een geurbehandelingsinstallatie in Lelystad.

Ga direct naar

In opdracht van Colasit Holland heeft Elmon de totale elektrotechnische en besturingstechnische installatie voor een geurbehandelingsinstallatie ontworpen. De geurbehandelingsinstallatie bestaat uit drie gaswassers, drie doseerkasten ten behoeve van de chemicaliën en twee opslagtanks.

Het werkingsprincipe van een geurbehandelingsinstallatie berust op het oplossen van een gas of damp in een vloeistof (absorptie). Het afgas wordt daartoe intensief in contact gebracht met de wasvloeistof, vaak is dat water of een waterige oplossing. In principe bestaat een geurbehandelingsinstallatie uit drie onderdelen: een absorptiesectie met wasvloeistof, een druppelvanger en een recirculatietank. De reinigingsgraad van gaswassers is een samenspel van vooral de verblijftijd van het gas in de absorptiesectie, het type pakking, de gas-vloeistofverhouding (L/G), de verversingsgraad, de temperatuur van het water en het toevoegen van chemicaliën.