REDstack BV.

Energieproject Blue Energy op de Afsluitdijk

In opdracht van Logisticon Water Treatment heeft Elmon de besturingskasten en elektrotechnische installatie geleverd voor een zandfilterinstallatie van REDstack BV. De zandfilterinstallatie gaat gebruikt worden voor het energieproject Blue Energy op de Afsluitdijk. Blue Energy is de techniek waarmee door REDstack energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zout water uit de Waddenzee en zoet water uit het IJsselmeer. Als Blue Energy op wereldschaal ingezet gaat worden, wordt een hoeveelheid energie opgewekt die geschat wordt op 20% van het totale huidige energieverbruik. Voor meer info over dit milieuvriendelijk energieproject zie: www.redstack.nl