REDstack BV.

Energieproject Blue Energy op de Afsluitdijk

Ga direct naar

In opdracht van Logisticon Water Treatment heeft Elmon de besturingskasten en elektrotechnische installatie geleverd voor een zandfilterinstallatie van REDstack BV. De zandfilterinstallatie gaat gebruikt worden voor het energieproject Blue Energy op de Afsluitdijk. Blue Energy is de techniek waarmee door REDstack energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie van zoutwater uit de Waddenzee en zoetwater uit het IJsselmeer. Als Blue Energy op wereldschaal ingezet gaat worden, wordt een hoeveelheid energie opgewekt die wordt geschat op 20% van het totale huidige energieverbruik. Voor meer info over dit milieuvriendelijk energieproject zie: www.redstack.nl