Elektrotechnische inspecties 

Elmon heeft de juiste middelen en gekwalificeerde laagspanningsdeskundigen in huis om inspecties op uw installaties en apparatuur op de juiste manier uit te voeren.

NEN 3140

Het is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. De in de Arbowet geformuleerde algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid zijn uitgewerkt in de norm NEN 3140. Deze norm schrijft periodieke inspectie voor op elektrische installaties en apparaten van gebouwen. Elmon kan deze inspectie voor u verzorgen en eventuele gebreken voor u oplossen.

NEN-EN-IEC 60204-1 keuringen
NEN 3140 is de aanvullende Nederlandse norm op de Europese norm NEN-EN-50110. In de volksmond gebruiken we steeds NEN 3140.

Op installaties, aangeduid als machine, moet een CE-markering worden aangebracht. Elektrische installaties van machines moeten voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60204-1 voor veiligheid van machines en elektrische toerusting van machines. Elmon kan deze NEN-EN-IEC 60204-1 keuringen op industriële machines ook voor u verzorgen.

Heeft u vragen of wenst u een offerte

Wij staan voor u klaar

+31 (0)184-608888
info@elmon.nl