Drinkwaterzuiverings- installatie Schuwacht

Elmon heeft in opdracht van Logisticon Water Treatment een nieuwe drinkwaterzuiveringsinstallatie geheel geëngineerd en voorbereid.

Oasen heeft op de productielocatie Schuwacht een nieuwe fabriek gebouwd waarin een deelstroom omgekeerde osmose (RO) membraaninstallatie is geplaatst om de nabij gelegen gemeenten te voorzien van onthard water. Voorheen maakte Oasen in zuiveringsstation Schuwacht gebruik van een volledig conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie. Het opgepompte grondwater wordt dan eerst belucht en daarna volgen dubbele zandfiltratie, actief koolfiltratie en als laatste een UV-desinfectie stap om drinkwater te bereiden. Het zuiveringsstation in Schuwacht beschikte voorheen echter niet over een onthardingsstap om de klanten van Oasen van zacht water te voorzien.

Elmon heeft in opdracht van Logisticon Water Treatment de nieuwe installatie geheel geëngineerd en voorbereid. Wij hebben de installatie voorzien van o.a. een MCC-paneel, hoofdbesturingspaneel, diverse remote IO panelen, noodstroomaggregaat, kabelgeleiding en bekabeling.